Nasienie Węża

Fragmenty z Biblii:

1 Moj. 3:1-7(BW)

1. A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg. I rzekł do kobiety: Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść?

2. A kobieta odpowiedziała wężowi: Możemy jeść owoce z drzew ogrodu,

3. Tylko o owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg: Nie wolno wam z niego jeść ani się go dotykać, abyście nie umarli.

4. Na to rzekł wąż do kobiety: Na pewno nie umrzecie,

5. Lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło.

6. A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu, i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Dała też mężowi swemu, który był z nią, i on też jadł.

7. Wtedy otworzyły się oczy im obojgu i poznali, że są nadzy. Spletli więc liście figowe i zrobili sobie przepaski.

1 Moj. 3:11-15(BW)

11. Wtedy rzekł Bóg: Kto ci powiedział, że jesteś nagi? Czy jadłeś z drzewa, z którego zakazałem ci jeść?

12. Na to rzekł Adam: Kobieta, którą mi dałeś, aby była ze mną, dała mi z tego drzewa i jadłem.

13. Wtedy rzekł Pan Bóg do kobiety: Dlaczego to uczyniłaś? I odpowiedziała kobieta: Wąż mnie zwiódł i jadłam.

14. Wtedy rzekł Pan Bóg do węża: Ponieważ to uczyniłeś, będziesz przeklęty wśród wszelkiego bydła i wszelkiego dzikiego zwierza. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni życia swego!

1 Moj. 3:15(BG)

15. Nieprzyjaźń też położę między tobą i niewiastą, i między nasieniem twoim, i między nasieniem jej; to potrze tobie głowę, a ty mu potrzesz piętę.

1 Moj. 4:1-2(BW)

1. Adam obcował z żoną swoją Ewą, a ta poczęła i urodziła Kaina. Wtedy rzekła: Wydałam na świat mężczyznę z pomocą Pana.

2. Potem urodziła jeszcze brata jego Abla. Abel był pasterzem trzód, a Kain uprawiał rolę.

Jan. 8:36-44(BW)

36. Jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie.

37. Wiem, ze jesteście potomstwem Abrahama, lecz chcecie mnie zabić, bo słowo moje nie ma do was przystępu.

38. Mówię to, co widziałem u Ojca, a wy także czynicie, co słyszeliście u ojca waszego.

39. Odpowiadając, rzekli mu: Ojcem naszym jest Abraham. Jezus im rzecze: Jeżeli jesteście dziećmi Abrahama, spełniajcie uczynki Abrahama.

40. Lecz teraz chcecie zabić mnie, człowieka, który wam mówił prawdę, którą usłyszałem od Boga: Abraham tego nie czynił.

41. Wy spełniacie uczynki swojego ojca. Na to mu rzekli: My nie jesteśmy zrodzeni z nierządu; mamy jednego Ojca, Boga.

42. Rzekł im Jezus: Gdyby Bóg był waszym Ojcem, miłowalibyście mnie, Ja bowiem wyszedłem od Boga i oto jestem. Albowiem nie sam od siebie przyszedłem, lecz On mnie posłał.

43. Dlaczego mowy mojej nie pojmujecie? Dlatego, że nie potraficie słuchać słowa mojego.

44. Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i w prawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa.

1 Moj. 4:8(BG)

8. I rozmawiał Kain z Ablem bratem swoim. I stało się, gdy byli na polu, że powstał Kain na Abla brata swego, i zabił go.

1 Moj. 4:25(BG)

25. I poznał jeszcze Adam żonę swą, która urodziła syna, i nazwała imię jego Set, mówiąc: Dał mi Bóg inne potomstwo miasto Abla, którego zabił Kain.

1 Jan. 3:12(BG)

12. Nie jako Kain, który był z tego złośnika i zabił brata swego. A dlaczegoż go zabił? Iż uczynki jego złe były, a brata jego sprawiedliwe.

Judy 1:11(BW)

11. Biada im! Bo poszli drogą Kaina i pogrążyli się w błędzie Balaama dla zapłaty, i zginęli w buncie Korego.

Fragmenty z kazań  Williama Branhama

 

NASIENIE WĘŻA - W28.09.1958 INDIANA. bb068568

166        Ona powiedziała: "Szatan mnie uwiódł." Czy wiecie, co znaczy "uwieść"? To znaczy "zbezcześcić". I ona taką była. Diabeł nie dał jej jabłka. "Szatan mnie uwiódł."

A potem przyszło przekleństwo.

 

NASIENIE WĘŻA - W28.09.1958 INDIANA. bb068536

132        Nuże, tutaj - dotychczas nie spotkałem kaznodziei, który by się z tym zgadzał. Oni to próbują przedstawić w jakiś inny sposób, lecz to mi nie daje żadnego sensu. Oni mówią, że Adam i Ewa zjedli kilka jabłek. Bracie, jeżeli. . .Nie mówię tego teraz jako żart, pragnę to jednak powiedzieć. Bowiem, jeśli spożywanie jabłek sprawia, że kobiety zdają sobie sprawę z tego, że są nagie, to podajmy im jabłka znowu. A wy wiecie, że to prawda.

 

133        Wy wiecie, że to nie było spożywanie jabłek, które ich uświadomiło o tym, że są nadzy. Oczywiście, to nie było to. Chodziło tu o sprawę seksualną. Tak musiało być, ponieważ oni uświadomili sobie, że są nadzy, kiedy wzięli ten owoc, który był zabroniony. Czy kobieta nie jest drzewem owocowym? Czy nie jesteś owocem swojej matki? To jest właśnie ten owoc, którego nie wolno było brać.

 

134        Otóż, tutaj jest wielka rzecz. Gatunkiem najbardziej zbliżonym do ludzkiej istoty, jaki kiedykolwiek poznała nauka był. . .Oni wykopali stare kości, wzięli skamieliny, wzięli głowy, wzięli czaszki, ramiona i kości, i próbowali zrobić z tego coś, co wyglądało jako ludzka istota. Oni wiedzą, że gatunkiem najbardziej zbliżonym do ludzkiej istoty, jaki kiedykolwiek znaleźli - następnym po niej jest szympans. Jest to gatunek najbardziej zbliżony do ludzkiej istoty; pomimo tego on jest niczym w porównaniu z ludzką istotą, z tym najwyższym gatunkiem.

 

135        Najniższą formą życia, jakie istnieje, jest żaba; formą najwyższą jest ludzka istota. Bóg rozpoczął od najniższej formy i posuwał się do ciągle wyższej, aż uczynił stworzenie dokładnie na Swoje podobieństwo. Kontynuował stworzenie od ptaków i zwierząt i ciągle wyżej, aż doszedł do stworzenia na podobieństwo Boże. On uczynił człowieka na to podobieństwo. To jest ta najwyższa forma. Najniższą formą jest kijanka, która się przeobraża w żabę, i tak dalej.

 

136         Otóż, to brakujące ogniwo, którego oni nie mogą znaleźć. Zwróćcie uwagę na to miejsce Pisma teraz. Może nie będziecie się z tym zgadzać, wielu z was, lecz ja chcę. . .pragnę, abyście o tym po prostu rozmyślali.

 

NASIENIE WĘŻA - W28.09.1958 INDIANA. bb068543

139 Otóż, co się potem stało? Obserwujcie to. Tutaj jest moja wersja. Tutaj jest to brakujące ogniwo.

 

140        Obecnie mają szympansa, lecz nie można zapłodnić kobietę szympansem, aby urodziła dziecko. Nie można zapłodnić ludzkiej istoty żadnym zwierzęciem. To się nie zmiesza. Nie można przeprowadzić transfuzji krwi z żadnego zwierzęcia.

 

NASIENIE WĘŻA - W28.09.1958 INDIANA. bb068549

145        Zwróćcie zatem uwagę, oto, co się wydarzyło. Ja wierzę, i mogę to udowodnić na podstawie Biblii, że to uczynił wąż. Wąż jest tym brakującym osobnikiem między szympansem i człowiekiem. Bowiem, słuchajcie, zwróćcie teraz na to uwagę, wąż nie był płazem. On był "najchytrzejszym" ze wszystkich zwierząt polnych.

 

 

146        Nuże, poszedłem i wziąłem dzisiaj wszystkie słowniki, skądkolwiek, aby wyszukać to słowo - co oznacza słowo chytry. Ono znaczy "być bystrym, być przebiegłym," a najlepszy wykład podaje język hebrajski: m-a-h-a-h, mahah, co oznacza "mający prawdziwe poznanie zasad życia."

 

147        Przypatrzmy się temu teraz przez chwilę. On jest bystry, przebiegły, lecz został nazwany "wężem." Pamiętajcie jednak, on był najchytrzejszym ze wszystkich, i on był najwięcej podobnym do ludzkiej istoty ze wszystkich innych stworzeń, które były na polu, najbardziej zbliżonym do człowieka. On nie był płazem. Płazem stał się na skutek przekleństwa. A on był. . .Biblia mówi, że on był najpiękniejszym ze wszystkich.

 

148        Nawet przekleństwo nie odjęło mu całej jego piękności; mimo wszystko wspaniałe kolory węża są piękne; jego gracja i jego spryt. Nawet przekleństwo nie odjęło mu tego całkiem. Przypomnijcie sobie jednak, Bóg powiedział, że mu odpadną nogi i będzie pełzał po swoim brzuchu. W ciele węża nie można znaleźć ani jednej kości, która by przypominała ludzką istotę i z tego powodu nauka nie może sobie z tym poradzić. Lecz to jest on.

 

156        Obserwujmy teraz węża, tego węża, który był wówczas na początku. Narysujmy teraz jego obraz. On był wielkim rosłym osobnikiem. Był czymś między szympansem a mężczyzną. A ten wąż - diabeł, Lucyfer wiedział, że to była jedyna krew, która by się mogła zmieszać z ludzką krwią - jedyna osoba, którą on mógł się posłużyć. On się nie mógł posłużyć szympansem, jego krew by się nie zmieszała. On nie mógł działać przy pomocy czegoś innego. On nie mógł działać przy pomocy owcy. On nie mógł działać przy pomocy konia. On się nie mógł posłużyć żadnym zwierzęciem. On musiał się posłużyć wężem.

 

157        Weźmy go teraz i zobaczymy, jak on wyglądał. On był wielkim rosłym osobnikiem, przedhistorycznym olbrzymem. Właśnie dlatego znajdują te wielkie kości, a ja wam to pokażę w Biblii. Słuchajcie teraz uważnie. Dobrze. Ten wielki, wysoki osobnik, powiedzmy że był wysoki dziesięć stóp, miał wielkie potężne ramiona, wyglądał dokładnie tak jak człowiek. A jego krew - potem gdy zstąpił na dół, krew jednego zwierzęcia zgadzała się z krwią drugiego. Można krzyżować zwierzęta. Na skutek tego otrzymacie lepszą krew, wyższą formę życia, wyższą postać; aż się to podniesie do zakresu człowieka. Lecz to ostatnie połączenie tutaj między nimi zostało odcięte. Ilu z was wie, że nauka nie potrafi znaleźć tego brakującego ogniwa? Każdy z was wie o tym. Dlaczego? Tutaj on jest - wąż. To był on - ten wielki urosły osobnik. A diabeł przychodzi teraz na dół i mówi: "Ja nie mogę wzbudzić w kimś uczucia."

 

159        Zwróćcie zatem uwagę, diabeł zstąpił na ziemię i wstąpił do węża. I on znalazł Ewę w ogrodzie Eden, nagą, i mówił o płodzie w pośród; w pośród oznacza "w środku" i tak dalej. Wy to rozumiecie w mieszanym zgromadzeniu. I on powiedział: "Otóż, jest to przyjemne. Jest to miłe dla oka." I co on uczynił? On zaczął się umizgać do Ewy i współżył z nią jako małżonek.

 

160        A ona zobaczyła, że to było przyjemne, więc poszła i powiedziała to swemu małżonkowi, lecz była już brzemienną z szatana.

 

161        I urodziła swego pierwszego syna, który nazywał się Kain, syn szatana.

"Otóż" - mówicie - "mylisz się."

 

NASIENIE WĘŻA - W28.09.1958 INDIANA. bb068565

162        W porządku, zaraz stwierdzimy, czy to jest błędne, czy nie. "A położę nieprzyjaźń między twoim Nasieniem a nasieniem węża." Co takiego? Nasienie węża! Ona miała Nasienie, a on miał nasienie. "A On zdepcze twoją głowę, a ty Mu zgnieciesz piętę." A to "zdeptać, zgnieść" oznacza "dokonać Pojednania." Nuże, tutaj macie to "nasienie" węża.

Zważajcie zatem, tutaj wychodzą ci dwaj mężczyźni.

 

169         "a ty wężu, dlatego że to uczyniłeś, odpadną ci twoje nogi. Na twoim brzuchu pełzać będziesz po wszystkie dni swego życia. Będziesz znienawidzony. Proch będzie twoim pokarmem." Tutaj to macie. Tutaj jest to brakujące ogniwo.

 

 

170         Nuże, oto przychodzi Kain. Obserwujmy jego naturę. Oto przychodzi Kain. Kim on jest? On jest sprytnym biznesmenem. On uprawia pola. Bystry, inteligentny, religijny, bardzo religijny; obserwujcie teraz jego cechy!

 

 

175        Czy moglibyście nazwać Boga mordercą? A Adam był synem Bożym. Biblia mówi, że "Adam był synem Bożym" - ten czysty początek wówczas. Adam był synem Bożym. A zazdrość i zawiść, i tym podobnie, nie mogły pochodzić z tego czystego nurtu.

 

 

176        Musiało to przyjść przez coś innego. Przyszło to przez szatana, który był mordercą już od początku. Biblia mówi, że on był kłamcą i mordercą od początku." I tutaj to mamy. On zabił swego brata.

 

NASIENIE WĘŻA - W28.09.1958 INDIANA. bb068582

180        On odszedł do kraju Nod i tam sobie pojął żonę. A kiedy się tam z nią ożenił, to jest miejsce, gdzie znaleziono tych wielkich rosłych olbrzymów, którzy byli upadłymi synami Bożymi; którzy zostali spłodzeni przez swego tatę, diabła, przez Kaina. Tutaj macie to brakujące ogniwo.

 

 

182        Co przyszło z linii Abla? Słuchajcie. W porządku. A więc przyszedł Abel. Po Ablu przychodzi Set. Po Secie przychodzi Noe. Po Noem przychodzi Sem. Po Semie przychodzi Abraham. Po Abrahamie przychodzi Izaak. Po Izaaku przychodzi Jakub. Po Jakubie przychodzi Juda. Po Judzie przychodzi Dawid. Po Dawidzie przychodzi Chrystus - aż do doskonałości.

 

BOŻA MOC PRZEMIENIENIA -  11.09.1965 ARIZONA, USA

82          Chwileczkę. Znajdźcie mi chociaż jedno miejsce Pisma, gdziekolwiek, w którym byłoby powiedziane, że Kain był synem Adama. Ja zaś pokażę wam miejsce Pisma, które mówi, że "Kain wywodził się od Złego", nie od Adama.

 

83          Zauważcie teraz, co jest powiedziane o jej poczęciu. Rozpoczniemy w 4 rozdziale 1 wierszu:

                  "Adam obcował z żoną swoją Ewą, a ta poczęła i urodziła Kaina. Wtedy rzekła: (ona więc rzekła:)Wydałam na świat mężczyznę z pomocą Pana."

 

84          Oczywiście, tak musiało być. Niezależnie od tego, czy ona była nierządnicą albo kimkolwiek, to musiało pochodzić od Boga, widzicie, gdyż jest to Jego nasienie, jest to prawo Jego nasienia. Ono musi rodzić według rodzaju swego niezależnie od tego, czy jest to nasienie zepsute, wypaczone, czy jakiekolwiek inne. Ono mimo wszystko musi rodzić. Takie jest Jego przykazanie.

                  "Potem urodziła jeszcze brata jego Abla."

85          Już więcej z nim nie obcowała. Adam obcował z żoną swoją, a ona urodziła Kaina, urodziła także Abla, bliźniaki. Szatan zbliżył się do niej tego poranka, Adam tego popołudnia.

 

86          Pamiętacie ten wielki spór chyba w Tucson, o którym pisały gazety, kiedy kobieta urodziła równocześnie czarne i białe dziecko? Ona obcowała ze swoim mężem tego poranka, a z tamtym człowiekiem po południu. I ten biały mężczyzna powiedział, że będzie się opiekował swoim dzieckiem, a ten czarny mężczyzna będzie musiał opiekować się swoim własnym. Widzicie?(...)

 

MOC PRZEMIENIENIA - R31.10.1965 ARIZONA, USA

246        Kain znał doskonałą wolę Bożą. Znał on doskonałą wolę Bożą. Kain znał ją. Dlaczego więc jej nie wykonał? Przez to, że jej nie wykonał, udowodnił, że jest nasieniem węża. Kiedy zobaczył doskonałą wolę Bożą, sprzeciwił się jej. On widział, że Bóg uwierzytelnił poselstwo Abla, wiedział więc, że taka była wola Boża. Rozumiecie? On widział Boże uwierzytelnienie poselstwa Abla. A co Bóg do niego powiedział? Powiedział mu po prostu:

"Uczyń to samo, oddawaj cześć tak, jak twój brat, a będzie dobrze."

Ale czy on to zrobił? Zobaczył doskonałą wolę Bożą, ale nie chciał jej wykonać. Widzicie, on chciał coś do tego dodać.

NASIENIE SPRZECZNOŚCI -  18.01.1965 ARIZONA, USA bb068285

32           Stwierdzamy teraz, kiedy Bóg zasiał Swoje Nasienie w Ogrodzie Eden, stwierdzamy, że ono wydało na świat Abla. Lecz kiedy szatan zasiał swoje nasienie sprzeczności, ono wydało na świat Kaina. Jedno wydało na świat sprawiedliwego; jedno wydało na świat niesprawiedliwego. Dlatego, że Ewa usłuchała słowa sprzeczności, przeciwnego Słowu Bożemu, i właśnie tam rozpoczęła się toczyć ta kula grzechu, i od tego czasu toczy się wciąż.

PYTANIA I ODPOWIEDZI NA TEMAT HEBRAJCZYKÓW CZ. I -  25.09.1957 INDIANA, USA bb075806

190        Przejdźmy teraz z powrotem do Kaina. Czy moglibyście mi powiedzieć, skąd pochodzi ten duch i ta podłość? Gdyby Kain... patrzcie, gdyby Kain był synem Adama, który był synem Bożym, skąd się wzięło to zło? Kiedy on się urodził, to on przede wszystkim nienawidził, on był mordercą, on był zazdrosnym. A teraz weźmy naturę jego taty wówczas na samym początku - Lucyfer, on był na początku... on zazdrościł Michałowi i to było początkiem wszelkiego kłopotu. Ilu z was to wie? A Kain był natury jego ojca, przy czym on zazdrościł swemu bratu i zabił go. To czyste... taka natura nie mogła pochodzić z tego czystego Nasienia. Ona pochodzi... musiała pochodzić z tej wypaczonej linii. I obserwujcie Kaina, skoro się tylko urodził.

 

191         A potem, po nim urodził się Abel - potem ona poczęła z Adama; on ją poznał i ona urodziła syna Abla (...)

PYTANIA I ODPOWIEDZI - R03.01.1954 INDIANA, USA bb077623

125         A wąż nie był gadem, na skutek przekleństwa stał się gadem. On był taki, jak człowiek - chodził wyprostowany. I on był z tą kobietą wówczas, i ona popełniła cudzołóstwo i urodziła swego pierwszego syna, którym był Kain, posiadający naturę swego ojca. I ja sądzę, że to wielkie zwierzę było wyprostowane jak człowiek, i ono chodziło wyprostowane, i stąd właśnie pochodzą ci wielcy olbrzymi. Tak, to się dokładnie zgadza.

( Materiały związana z usługą Williama Branhama  można nabyć bezpłatnie )